Privacy policy

Mapa Mundo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daaromzorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mapa Mundo houd zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voorde doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Mapa Mundo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze policy.

Nieuwsbrief

Heeft zich aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan zullen we uw E-mail adres alleen gebruiken om u te informeren over nieuws en acties van Mapa Mundo.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer onvangen dan kan u zich ten alletijden uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

Cookies

Mapa Mundo gebruikt alleen cookies die functioneel zijn voor het gebruik van de website en analytische cookies. Cookies in deze categorie zijn nodig om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het gebruik van de klant. Op deze manier analyseren wij het gebruik van de website met Google Analytics. Vervolgens optimaliseren wij de gebruiksvriendelijkheid. Vanwege de minimale inpact van deze cookies op je privacy  is hier geen voorafgaande toestemming nodig.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel daarvan. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens over te dragen aan uzelf of in opdracht van uzelf direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U heeft altijd het recht uw toestemming om u persoonsgegevens te verwerken in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden we dat natuurlijk erg vervelend.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Mapa Mundo
Boterstraat 11
1811 HP  Alkmaar
info@mapamundo.nl

Contact

Boterstraat 11
1811HP Alkmaar
Telefoon: 072-512 57 46

KvK: 37081024
BTW-nummer: NL807070671B01

Openingstijden

Maandag: 13.00 tot 17.00
Dinsdag t/m zaterdag: 10.00 tot 17.00
Zondag: 12.00 tot 17.00

Nieuwsbrief

Vul hieronder je e-mail adres in
om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

©2021 Mapa Mundo